język migowy

Informacje

Wizyty domowe

Przychodnia zapewnia swoim pacjentom niepełnosprawnym ruchowo oraz osobom leżącym bezpłatne wizyty lekarza i pielęgniarki w domu.

Okresowa kontrola stanu zdrowia i aktualnego leczenia powinna być przeprowadzana co 3-6 miesięcy w zależności od schorzenia. Termin wizyty można ustalić indywidualnie z lekarzem opiekującym się pacjentem lub lekarzem który w danym dniu obsługuje wizyty domowe.

Zgłoszenia na wizyty domowe przyjmowane są codziennie do godziny .......... każdorazowo po konsultacji z lekarzem.

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką są konsultowane przez lekarzy w ramach teleporady lub podczas osobistej wizyty w przychodni. Wyniki badań oraz wieloletnie doświadczenie pokazują, że takie postępowanie jest bezpieczne i nie zwiększa ryzyka zapalenia płuc. Zapewnia za to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

Programy profilaktyczne -
Chroń swoje zdrowie!

Znajdziesz tu programy, z których możesz skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie.