język migowy

Informacje

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zoz.niemce.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych


Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 756-15-30 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach znajduje się w trzech lokalizacjach przy ulicy Zielonej 1, kod pocztowy: 21-025 Niemce, w Ciecierzynie 123B, kod pocztowy: 21-003 Ciecierzyn oraz w Krasieninie Kolonii 33, kod pocztowy: 21-025 Niemce.


Dostępność architektoniczna budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niemcach przy ulicy Zielonej 1, kod pocztowy: 21-025 Niemce.

 • Gminny Ośrodek Zdrowia pracuje od 8:00 do 18:00.
 • Do budynku prowadzi wejście od ul. Zielonej.
 • W pobliżu znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • Przystanek autobusowy jest oddalony o 500 m od budynku.
 • Przy budynku od ul. Szkolnej znajduje się duży parking.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Od parkingu jest możliwość skorzystania z platformy dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz główny.
 • Budynek posiada toalety ogólnodostępne spełniające normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Niski parter budynku oraz częściowo pierwsze piętro zajmowane jest przez Pracownie Rehabilitacji.
 • Parter oraz częściowo pierwsze piętro budynku zajmowane są przez gabinety POZ.

Dostępność architektoniczna budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie 123B, 21-003 Ciecierzyn.

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia pracuje od 8:00 do 15:00.
 • Do budynku prowadzi wejście od drogi głównej.
 • Przystanek autobusowy jest oddalony o 50 m od budynku.
 • Przy budynku znajduje się parking.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny podjazd.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz główny.
 • Budynek posiada toalety ogólnodostępne spełniające normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Parter budynku zajmowany jest przez gabinety POZ.

Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krasieninie Kolonii 33, 21-025 Niemce.

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia pracuje od 8:00 do 15:00.
 • do budynku prowadzi wejście od drogi głównej.
 • W pobliżu znajduje się przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji dźwiękowej.
 • przystanek autobusowy jest oddalony o 20 m od budynku.
 • Przy budynku znajduje się parking.
 • Wyznaczono na nim 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • od parkingu jest możliwość skorzystania z windy.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz główny.
 • Budynek posiada toalety ogólnodostępne spełniające normy użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • Przy obiekcie wykonane jest oświetlenie elektryczne zewnętrzne zapewniające bezpieczne użytkowanie po zapadnięciu zmroku.
 • Pierwsze piętro zajmowane jest przez Pracownie Rehabilitacji.
 • Parter budynku zajmowane są przez gabinety POZ.

Aplikacje mobilne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Programy profilaktyczne -
Chroń swoje zdrowie!

Znajdziesz tu programy, z których możesz skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie.